B92: Da li stimulacija mozga pomaže osobama sa demencijom?Ovaj članak je prvobitno objavljen na sajtu B92.

Repetitivna transkranijalna magnetna stimulacija (RTMS) - savremena i efikasna metoda lečenja depresija koje ne reaguju na lekove ili psihoterapiju, poslednjih se godina sve više istražuje kao mogućnost tretmana pacijenata sa Alchajmerovom demencijom.

Prof dr Tihomir V. Ilić

Vođeni činjenicom da kod ovih osoba lekovi nisu uspešni u zadovoljavajućoj meri, istraživači se usmeravaju prema novonastalim tehnologijama zasnovanim na bezbednom preoblikovanju moždane aktivnosti. 

Magnetna stimulacija mozga je inovativni i bezbedni metod primene veoma snažnog magnetnog polja fokusiranog na posebne tačke glave. Na ovaj način u površnim delovima kore velikog mozga nastaju slabe struje koje utiču na aktivnost nervnih ćelija. Za proceduru se očekuje da bi mogla ubrzati učenje novih informacija jačanjem sinaptičkih veza između neurona dok osoba vrši zadatke koji angažuju te specifične moždane ćelije. Stimulacija se usmerava prema različitim smetnjama i poremećajima koje ovi pacijenti iskazuju: upamćivanje novih informacija, govorni poremećaji i slično.  

“Mnogi pacijenti danas ne tolerišu neželjene efekte lekova, ili jednostavno preferiraju prirodniji, nefarmakološki način upravljanja određenim zdravstvenim problemima”, navodi za B92.net prof. dr Tihomir Ilić, neurolog i dekan Medicinskog fakulteta VMA.  


 “RTMS predstavlja naučnu tehnologiju zasnovanu na decenijama bazičnih istraživanja i izvesno funkcioniše na nivou povezivanja nervnih ćelija, međutim potpune mogućnosti primene kod Alchajmerove demencije još uvek nisu dovoljno poznate. Rekao bih budimo optimisti, ali oprezni. Prema mojoj proceni ovo istraživanje donosi nagoveštaj povoljnih mogućnosti, a tehnologija magnetne stimulacije je izvesno zrela za sve širu kliničku primenu”, zaključio je prof. dr Tihomir Ilić. 

Zanima vas više o ovoj temi? Javite nam seZakažite pregled