Inovativni lekovi namenjeni lečenju Parkinsonove bolestiKonsultacije između lekara i pacijenta obolelog od Parkinsonove bolesti često počinju pitanjem: "Postoji li neki novi lek ?"

Pacijenti, pri tome poseduju predubeđenja da su "ovih dana" mediji preneli "revolucionarno" saznanje o "novom leku" u lečenju Parkinsonove bolesti. Nažalost, uobičajeno je da takva doza senzacionalizma počiva na nedovoljnoj upućenosti novinara, te da je najčešće reč o leku koji se primenjuje već godinama unazad.

Stoga, pokušajmo da rezimiramo udružene napore naučne zajednice na planu inovativnih pristupa medikamentoznom lečenju Parkinsonove bolesti u godini koja je za nama.

Nilotinib pre svih 

Lek nilotinib (Tasigna, Novartis), koji je registrovan i priznat u lečenju jednog oblika hronične mijeloidne leukemije (Philadelphia hromosom +), prethodne je godine testiran u lečenju 

sedamdeset i pet (75) osoba sa umereno teškim oblikom Parkinsonove bolesti (praćene u isto vreme i blagim oštećenjem intelektualnih funkcija). Dobijeni rezultati upućuju na povećanje proizvodnje i metabolizma hemijskog prenosnika, neurotransmitera - dopamina, tokom 1-4 h nakon uzimanja pojedinačne kapsule ovog leka. Takođe, niske doze nilotiniba (150 i 200 mg), po svemu sudeći, su uzrokovale niže nivoe izmenjene forme alfa-sinukleina, osnovne toksičke komponente proteinskih naslaga kod obolelih od Parkinsonove bolesti, poznate i kao Levijeva telašca.

Affitope vakcina

Veoma rane faze ispitivanja su sprovedene i sa tzv. vakcinom Affitope (austrijska kompanija Affiris) koja ima za cilj sprečavanje nakupljanja Levijevih telašaca u nervnim ćelijama obolelih od Parkisnonove bolesti. Preliminarni rezultati ukazuju na bezbednost primene i dobru podnošljivost od strane pacijenata. Očekivanja su usmerena ka prevenciji, usporavanju ili čak zaustavljanju napredovanja Parkinsonove bolesti. U toku je nastavak istraživanja.


Parkinsonova bolest - u očekivanju novih lekova

Pomaže li lek za dijabetes ?

Kliničko istraživanje nedavnog datuma (03. avgust 2017., Athauda et al., Lancet 2017; 390: 1664-1675) prikazalo je ohrabrujuće rezultate primenom potkožnih injekcija exenatide-a (ByettaBydureon, Astra Zeneca), leka koji je prethodno namenjen lečenju šećerne bolesti, kod osoba sa Parkinsonovom bolesti. Lekari - istraživači iz dveju londonskih klinika (Sobell Department of Motor Neuroscience, University College London Institute of Neurology and the National Hospital for Neurology and Neurosurgery) utvrdili su efikasnost primene injekcija exenatide-a samo jednom nedeljno, testirano kod šezdeset i dve (62) osobe obolele od Parkinsonove bolesti (u stadijumu 2.5 ili manje) tokom 48 nedelja. Ovaj lek je primenjivan kao dodatak postojećim lekovima namenjenim PB.Zakažite pregled