DIJAGNOSTIKA

Dijagnostički servisi obuhvataju sve oblike savremenih i standardizovanih neurofizioloških testova, kao i neuropsihološka testiranja kognitivnih funkcija i logopedsku evaluaciju govornih sposobnosti.

ELEKTROENCEFALOGRAFIJA
ELEKTROMIOGRAFIJA
EVOCIRANI POTENCIJALI

Zakažite pregled