White Small whole.png

Neurolog - Beograd

INOVIUM NEURO klinika (prethodno NeuroGroup Medical) predstavlja specijalizovanu grupu stručnjaka sa dugogodišnjim iskustvom, koji pružaju usluge iz oblasti neurologije, kliničke neurofiziologije, neurološke rehabilitacije, psihijatrije i psihologije.

Tim lekara koji se na ovom poslu angažuje poštuje i zalaže se za integrativni pristup u definisanju i lečenju stanja i oboljenja nervnog sistema, primenjujući standardne kliničke i inovativne naučne  pristupe usmerene prema fundamentalnim mehanizmima bolesti.

 

Posebno naglašavamo mogućnost da se kod nas sprovode sve procedure iz oblasti kliničke neurofiziologije, obuhvatajući:

tDCS (transcranial direct current stimulation) transkranijalnu stimulaciju jednosmernom strujom

rTMS (repetitive transcranial magnetic stimulation)

INOVIUM NEURO klinika predstavlja specijalizovanu grupu stručnjaka sa dugogodišnjim iskustvom u oblasti oboljenja i poremećaja funkcije nervnog sistema, koji pružaju usluge konsultacija i dijagnostike, kao i individualizovanog pristupa tretmanu različitih oboljenja i oštećenja nervnog sistema:

 • Parkinsonovu bolest (i niz srodnih neurodegeneratvnih oboljenja)

 • demencije (na prvom mestu Alzheimer-ovu bolest) i smetnji memorije

 • migrene i druge tipove glavobolja

 • gubitke svesti i epilepsiju

 • povrede mozga

 • oboljenja ili povrede perifernih nerava

 • moždani udar, uključujući posledice na pokrete (motorne sposobnosti), govor (lingvističke kapacitete), raspoloženje, koncentraciju i pamćenje

 • multiplu sklerozu (i demijelinizaciona oboljenja centralnog nervnog sistema)

 • vrtoglavice (poremećaje ravnoteže)

 • depresiju

 • poremećaje spavanja (nesanicu)

U oblasti neurološke rehabilitacije u NGM sprovode se rehabilitacioni tretmani namenjeni pacijentima sa:

 • Parkinsonovom bolesti (unapređenje brzine pokreta, snage i koordinacije)

 • motornim deficitima (snaga, spretnost i veština funkcije šake, i ruke kao celine; oporavak funkcije hoda) koji su posledice moždanog udara

 • traume mozga

 • stanja minimalne svesnosti

 • ataksije (poremećaji ravnoteže i koordinacije)

Radno vreme:

Ponedeljak - Petak: 15h - 20h

Vlajkovićeva 4, Beograd

Telefon: +381 69 68 66 03

E-mail: office@neuro.rs

 • Facebook Clean Grey
 • YouTube - Grey Circle
 • LinkedIn Clean Grey

© 2018 by INOVIUM NEURO