Doc. dr Nela Ilić

NEUROREHABILITACIJA


Doc. dr Ilić je na Medicinskom fakultetu u Beogradu diplomirala 1998. godine, gde je i specijalizirala fizikalnu medicinu i rehabilitaciju 2005. godine.Usavršavala se u Nemačkoj (Charité – Universitätsmedizin Berlin, Campus Benjamin Franklin, prof dr C. Stein, 2017.) Italiji (Montescano, Pavia, Italija, 2013.) i Austriji (Salzburg Weill Cornell Seminar, 2012.).Rezultate svojih istraživanja objavila u brojnim publikacijama (> 70) u zemlji i inostranstvu (Gen Physiol and Biophys, Physiol Res, Vojnosanit Pregl, Srp Arh Celok Lek, Psychogeriatrics, J ECT, Acta Neurol Belg, Restor Neurol Neurosci). 
Član je Srpskog lekarskog društva, Udruženja fizijatara Srbije i Udruženja za istraživanje i tretman bola Srbije, Udruženja za kliničku neurofiziologiju Srbije, European Pain Federation (EFIC), International Society of Physical and Rehabilitation Medicine (ISPMR).

Posebno iskustvo doc. dr Ilić ima u oblasti neurološke rehabilitacije, i to kod pacijenata sa:


  • posledicama moždanog udara (uključujući i hroničnu fazu), 
  • motornim poremećajima vezanim za Parkinsonovu bolest, 
  • funkcionalnih hendikepa kod osoba sa multiplom sklerozom, 
  • kao i drugim oboljenjima nervnog sistema. 

Pored konvencionalnih rehabilitacionih tehnika i procedura u procesu lečenja primenjuje inovativne pristupe primenom više metoda neinvazivne stimulacije mozga (magnetna stimulacija kore mozga rTMS i tDCS).Više informacija o neurološkom pregledu pročitajte OVDE

Za informacije o cenama naših pregleda posetite stranicu Cenovnik.

Za sva dodatna pitanja i u vezi pregleda budite slobodni da nas kontaktirate +381 69 68 66 03.

Ukoliko želite da zakažete pregled, možete to učiniti putem telefona +381 69 68 66 03 ili e-maila office@neuro.rs.Zakažite pregled