Docent dr Smiljana Kostić, neurolog


smiljana.kostic@neuro.rs

  • 1998.  diplomirala na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu stekla stručni naziv doktor medicine.
  • 2004. - zvanje specijaliste neurologije, Klinika za neurologiju Vojnomedicinske akademije, Beograd.
  • 2010.- Edukacija iz oblasti kognitivne neurologije, stipendista fondacije „Risto Bokonjić“,  KC Ljubljana, Slovenija.
  • 2016. - akademsko zvanje doktora medicinskih nauka na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu;
  • 2019. - naučno zvanje docent na Medicinskom fakultetu Vonomedicinske akademije, Univerziteta odbrane u Beogradu


Uključena je u domaće i međunarodne naučo-istraživačke projekate iz oblasti neurologije i neuronauka. 

Uključena je u rad i programe edukacije lekara i drugih profesionalaca iz oblasti dijagnoze, lečenja i zbrinjavanja obolelih od demencije. Učesnik je i predavač na brojnim  domaćim i internacionalnim edukativnim seminarima i kursevima. 


U okviru stručnog usavršavanja aktivno je učestvovala na brojnim naučnim skupovima, kongresima i simpozijumima, u zemlji i inostranstvu.

U svojoj kliničkoj praksi, posebno je posvećena radu sa pacijentima koji boluju od demencije. Autor i koautor, preko 10 radova u domaćim i međunarodnim stručnim časopisima. 


Članstva:  Neurološka sekcija Srpskog lekarskog društva, Društvo neurologa Srbije, Evropska neurološke asocijacija i jedan od osnivača Srpskog udruženja za Alchajmerovu bolest.

Posebna interesovanja:

  • Kognitivna neurologija
  • Demencije
  • Neurodegenerativne bolesti
  • Multipla skleroza
  • Cerebrovaskularne bolesti

Više informacija o neurološkom pregledu pročitajte OVDE

Za informacije o cenama naših pregleda posetite stranicu Cenovnik.

Za sva dodatna pitanja i u vezi pregleda budite slobodni da nas kontaktirate +381 69 68 66 03.

Ukoliko želite da zakažete pregled, možete to učiniti putem telefona +381 69 68 66 03 ili e-maila office@neuro.rs.Zakažite pregled