Docent dr Zvezdana Stojanović


 • 1997.  diplomirala na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu stekla stručni naziv doktor medicine.

 • 2004. - zvanje specijaliste psihijatrije.

 • 2016. - akademsko zvanje doktora medicinskih nauka na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu;

 • 2017. - naučno zvanje docent na Medicinskom fakultetu Vonomedicinske akademije, Univerziteta odbrane u Beogradu;

 • Učesnik brojnih domaćih naučno istraživačkih projekata i stručnih manifestacija (kongresa, simpozijuma, sekcija);

 • Učesnik je brojnih domaćih i internacionalnih edukativnih seminara i kurseva i dobitnik odgovarajućih sertifikata domaćeg i međunarodnog značaja;

 • autor i koautor, preko 10 radova u domaćim i međunarodnim stručnim časopisima.Članstva:  Udruženje psihijatara Srbije, Društvo za neuronauke Srbija (Serbian Neuroscience Societ). Edukacija iz REBT, Edukacija iz analitički orijentisane psihoterapije. HAMA/HAS, HAMD, MADRS training, edukacija iz psihofarmakoterapije, CGI training, PANSS training, MMSE training.


Posebna interesovanja:

 • afektivni poremećaji;

 • psihotični poremećaji;

 • neurotski poremećaji;

 • stresni i traumatski poremećaji;

 • psihološki aspekti i medicina bola, novo područje gde psihijatar postaje sve važniji factor u lečenju.ZAKAŽITE PREGLED

Više informacija o neurološkom pregledu pročitajte OVDE

Za informacije o cenama naših pregleda posetite stranicu Cenovnik.

Za sva dodatna pitanja i u vezi pregleda budite slobodni da nas kontaktirate +381 69 68 66 03.

Ukoliko želite da zakažete pregled, možete to učiniti putem telefona +381 69 68 66 03 ili e-maila office@neuro.rs.