EVOCIRANI POTENCIJALI 
Evocirani potencijali (srpski: izazvani odgovor) predstavljaju “porodicu” neurofizioloških metoda koje se beleže na sličan način. Stimulacija svakog od naših čula pojedinačno (dodira, vida, sluha) na osnovu “putovanja” nervnih impulsa uzrokuje reakciju (odgovor) određenog dela nervnog sistema, i to najčešće jedan za drugim kroz nekoliko nivoa (npr. periferni nerv – kičmena moždina – delovi mozga).

ZAŠTO SE PRIMENJUJU?

Počnimo primerom, podražaj osećaja (i funkcije) dubokog dodira na ruci kao posledicu ima aktivaciju temenog režnja velikog mozga. Ukoliko takvu aktivnost zabeležimo putem elektroda (istovetne kao za EEG), dobijamo informaciju o očuvanosti svih nervnih puteva, takoreći “od malog prsta do mozga”.

Ovakav pristup je danas moguć praktično za sve nervne puteve koji započinju na “periferiji” da bi nervni impulsi posle “doputovali” do mozga. Ipak, u praktične svrhe najveća upotrebna vrednost nađena je za primene opisane u nastavku.

MOTORNI EVOCIRANI POTENCIJALI (MEP)


Izazivanjem snažnog magnetnog polja iznad dela velikog mozga odgovornog za vršenje pokreta (ovo je bezbolno i bezbedno), moguće je proveriti i očuvanost nervnih puteva koji “prenose” informacije o pokretu. Prosečno trajanje pregleda 45 minuta.

SOMATOSENZITIVNI E.P (SSEP)
Stimulacija se vrši veoma blagom električnom stimulacijom u predelu ručnog ili skočnog zgloba, uz beleženje električne aktivnosti iznad određenih delova kičmenog stuba i temenog dela kore velikog mozga; poseban značaj u dijagnostici oboljenja kičmene moždine; prosečno trajanje pregleda 45 minuta.

VIZUELNI EVOCIRANI POTENCIJALI (VEP)


vizuelni evocirani potencijali (VEP) - stimulacija se vrši prikazivanjem posebnih obrazaca na računaru postavljenom ispred pacijenta, uz beleženje električne aktivnosti iznad potiljačnog dela kore velikog mozga; poseban značaj u dijagnostici multiple skleroze; prosečno trajanje pregleda 30 minuta.

Više informacija o neurološkom pregledu pročitajte OVDE

Za informacije o cenama naših pregleda posetite stranicu Cenovnik.

Za sva dodatna pitanja i u vezi pregleda budite slobodni da nas kontaktirate +381 69 68 66 03.

Ukoliko želite da zakažete pregled, možete to učiniti putem telefona +381 69 68 66 03 ili e-maila office@neuro.rs.Zakažite pregled