FIBROMIALGIJAFibromialgija označava sindrom koji karakteriše hronični generalizovani mišićno-skeletni bol udružen sa zamorom i poremećajem sna, memorije i raspoloženja. 

Fibromialgija predstavlja jednu od najčešćih reumatoloških bolesti, koja obuhvata 2-8% svetske populacije, pri čemu je mnogo više zastupljenija kod žena (80-90%). Ipak za veliki broj  pacijenata, posebno značajan problem predstavlja što i okolina pacijenta, ali neretko i medicinsko osoblje izražavaju sumnje u verodostojnost simptoma na koje se žale.

Mnogobrojni lekovi mogu kontrolisati simptome fibromialgije. Takođe vežbe, relaksacija, mere redukcije stresa mogu biti od suštinske pomoći.
KOJI SU SIMPTOMI BOLESTI FIBROMIALGIJA?Simptomi se mogu javiti nakon fizičke traume, operacije, infekcije ili stresa visokog intenziteta i/ili produženog trajanja. Međutim, ne tako retko, simptomi se vremenom akumuliraju bez jasno prepoznatljivog događaja koji im prethodi. 


Simptomi fibromialgije su:


Bolovi u celom telu

Ovu vrsta bola kod fibromialgije, pacijenti često opisuju kao konstantan tup bol, koji traje duže od 3 meseca. Kako bi zadovoljio kriterijume za postavljanje ove dijagnoze,  bol mora biti prisutan na obe strane tela, kao i iznad i ispod struka.


Zamor

Pacijenti sa fibromialgijom se često bude umorni, iako su spavali dovoljno dugo. San je često isprekidan zbog bola, a takođe mogu biti prisutne i druge smetnje spavanja kao što je “sleep apnea” i sindrom nemirnih nogu. 


Kognitivne smetnje

Ove smetnje se odnose na probleme sa koncentracijom, pažnjom i fokusiranjem na neki mentalni zadatak .


Fibromialgija je često udružena sa drugim bolnim stanjima kao što su: 

  • Irritable bowel syndrome
  • Migrena i drugi tipovi glavobolja

  • Upale mokraćne bešike i bol pri mokrenju (Interstitial cystitis or painful bladder syndrome)

  • Problemi sa temporomandibularnim zglobom
ZAŠTO  BOLEST NASTAJE?Tačan uzrok nastanka fibromialgije nije poznat ali se pretpostavlja da više faktora istovremeno doprinose ovom stanju: 


Nasleđe

 Nije retko da se fibromialgia javlja i prenosi nasleđem što navodi na zaključak da mora postojati genska mutracija koja predstavlja veću sklonost ka oboljevanju od ovog sindroma.


Infekcija

Neke bolesti uzrokuju pojavu ili pogoršanje simptoma fibromialgije. 


Psihička ili emotivna trauma

Fibromialgia može nastati nakon psihičke traume kao što je saobraćajna nesreća. Psihočoški stres takođe može biti faktor koji doprinosi nastanku ovog stanja PsycholoZAŠTO BOLI?Istraživanja ukazuju da ponavljani nadražaji nervnog sistema kod pacijenata sa fibromialgijom uzokuju promene na mozgu. Ove promene dovode do patološkog povećanja nivoa supstanci koje prenose  bol (neurotransmiteri). Pored toga , receptori mozga razvijaju neku vrstu memorisanja bola i postaju preosetljiviji na bolne signale, što dovodi do preterane reakcije na bolne draži. 
KOJI SU FAKTORI RIZIKA FIBROMIALGIJE?Faktori rizika za nastanak fibromialgije su:

Pol

Dijanoza se mnogo česće postavlja kod žena 

Porodična istorija bolesti

Veća je verovatnoća oboljevanja od fibromialgije ukoliko neko u porodici boluje od ove bolesti.

Druge bolesti 

Ako imate degenerativne bolesti zglobova, reumatoidni artritis ili lupus, postoji veća verovatnoća oboljevanja od fibromialgije.
DA LI POSTAVLJANJE DIJAGNOZA ZAHTEVA ANALIZU KRVI?Ne postoje testovi krvi kojima bi se potvrdila dijagnoza, ali nekada je analiza krvi neophodna, kako bi se isključila druge dijagnoze sa sličnim simptomima. 


KAKO SE POSTAVLJA DIJAGNOZA?U prošlosti, lekari bi pritiskom 18 tačaka na telu specifične lokalizacije i utvrđivanjem stepena njihove osetljivosti (bola) postavljali dijagnozu. Danas je to prevaziđeno i noviji kriterijumi za dijagnozu bolesti treba da zadovolje postojanje generalizovanog  bola (merenog specifičnim skalama)  duže od tri meseca, uz uslov da ne postoji neko drugo medicinsko stanje koje može objasniti pojavu bola.  
DA LI JE FIBROMIALGIJA IZLEČIVA?Naglasak u lečenju fibromialgije je na lečenju simptoma i poboljšanja zdravstvenog stanja u celini. Tretman  fibromialgije podrazumeva kombinovano lečenje lekovima i dokazanim nefarmakološkim pristupima, strategiji koja se individualno formira u zavisnosti od izraženih simptoma,  uz aktivno angažovanje i učešće pacijenta. Redovna fizička aktivnost (vežbe ili pojedini oblici sportskih aktivnosti npr plivanje) se smatraju osovinom tretmana i imaju najviši stepen preporuke. 


Lekovi

Lekovi mogu pomoći u smanjenjeu bola i poboljšanju sna. Najčešće se primenjuju:

  • Antidepresivi

  • Antiepileptici

  • Mišićni relaksansi


Druge vrste terapije

Čitav niz različitih strategija u lečenju mogu biti korisni u smanjenju uticaja simptoma fibromialgije na vaš organizam i vaš život. 

Pre svega:

  • Redovno vežbanje i fizička aktivnost, 

  • Saveti u vezi prevazilaženja stresnih situacija ili prevelikog angažovanja i vaših očekivanja (kognitivno- bihejvioralna terapija) i 

  • Adekvatno razumevanje bolesti sa vaše strane kao i načina prevazilaženja faktora koji joj doprinose ili je pogoršavaju, 

čine osnovu svih preporuka za tretman ovog specifičnog stanja. Međutim pored toga vaše angažovanje je možda od najvećeg značaja u borbi sa fibromialgijom. 


Inovativne metode lečenja bez lekova

Postoji mnoštvo studija koje se bave novim pristupima u lečenju fibromialgije. Jedan od metoda  je primena tehnika neinvazivne stimulacije mozga koja dokazano utiče na smanjenje bola kod značajnog broja pacijenata sa fibromialgijom.

Uspesi u lečenju postignuti su nešto učestalije primenom repetitivne transkranijalne magnetne stimulacije (rTMS), ili primenom transkranijalne stimulacije jednosmernom strujom (tDCS – transcranial direct current stimulation).

Autor teksta

Doc. dr Nela Ilić


Više informacija o neurološkom pregledu pročitajte OVDE

Za informacije o cenama naših pregleda posetite stranicu Cenovnik.

Za sva dodatna pitanja i u vezi pregleda budite slobodni da nas kontaktirate +381 69 68 66 03.

Ukoliko želite da zakažete pregled, možete to učiniti putem telefona +381 69 68 66 03 ili e-maila office@neuro.rs.Zakažite pregled