PARKINSONOVA BOLEST

Parkinsonova bolest predstavlja neurodegenerativno oboljenje koje se razvija usled  ubrzane degeneracije i odumiranja nervnih ćelija u više regiona mozga, ali pre svih - ćelija koje poizvode neurohemijski prenosnik dopamin, smeštene u mezencefalonu (srednjem delu moždanog stabla).


SIMPTOMI BOLESTI


Simptomi Parkinsonove bolesti na početku obuhvataju usporenje pokreta, osećaj ukočenosti ekstremiteta, i podrhtavanje (tremor) šaka. Ponekad mogu biti prisutni svi navedeni simptomi, ali to nije slučaj uvek.


ZAŠTO BOLEST NASTAJE?Uzrok nastanka PB nije konačno utvrđen. Prema više postavljenih teorija najveća se pažnja usmerava prema mogućoj kontaminaciji okoline pesticidima, ishrani pojedinaca posebno obogaćenoj mlekom i mlečnim proizvodima, kao i ponavljanim povredama glave.KAKO SE POSTAVLJA DIJAGNOZA


Dijagnoza se postavlja sa izuzetno visokom preciznostu na osnovu kliničkog pregleda subspecijaliste sa posebnim iskustvom u lečenju Parkinsonove bolesti i oboljenja poremećaja pokreta. Kao dopunska dijagnostika primenjuje se niz laboratorijskih analiza, kao i  magnetna rezonancija (MRI) mozga, a ređe i DAT-scan.
DA LI JE BOLEST IZLEČIVA?
Parkinsonova bolest se ne može izlečiti, ali se simptomi mogu značajno ublažiti obezbeđujući neretko veoma uspešnu funkcionalnost obolele osobe. Duboko verujemo, na osnovu naučnih dokaza, da pojedini lekovi mogu usporiti napredovanje bolesti. 

Međutim, sama odluka osobe koju bolest zadesi, da prihvati borbu i pronađe saveznika na tom putu, menja tok bolesti.
DA LI JE BOLEST NASLEDNA?Godinama se smatralo da bolest nema nasledni karakter, budući da je kao nasledni oblik prepoznata u retkim rodoslovljima. Ipak, danas se smatra da 10-15% obolelih poseduje izvesnu genetsku osnovu za razvoj bolesti.


Zbog čega je važno posetiti neurologa eksperta za dijagnostiku i lečenje Parkinsonove bolesti ?


Lekari koji se specifično bave ovom bolesti i svakodnevno pregledavaju pacijente pod sumnjom na Parkinsonovu bolest postavljaju dijagnozu sa najvišim stepenom preciznosti.

Ovo je činjenica iz razloga što u dijagnostici ne postoji specifični test („snimanje“) kojim bi se utvrdilo postojanje bolesti. Iskustvo lekara i primena specifičnih kliničkih protokola testiranja (Movement Disorders Society clinical diagnostic criteria for Parkinson’s disease; 2015, 30(12):1591–1601) je i nadalje najprecizniji instrument.

Verovatnoća postavljanja tačne dijagnoze Parkinsonove bolesti (na prvom pregledu):

  1. Lekari opšte medicine: oko 53.2 %
  2. Lekari neurolozi, koji nisu specijalizovani za oboljenja sa poremećajima pokreta (Parkinsonova bolest): oko 74.6%
  3. Lekari neurolozi, eksperti za Parkinsonovu bolest : > 94%.

Razumljivo je takođe da što je ranija faza bolesti, i što su simptomi i znaci bolesti ispoljeni u blažoj meri, to je poteškoća postavljanja dijagnoze to veća. 


Zbog čega je značajno postaviti dijagnozu Parkinsonove bolesti što ranije ?


Rano postavljanje dijagnoze je od posebnog značaja u nastojanju da se kod pacijenata čim pre započne sa terapijskim programom za koju verujemo da usporava tok bolesti, odnosno drugim rečima – bolest čini što blažom, sa manje hendikepa i problema u budućnosti.


Zbog čega odabrati ovu grupu lekara – INOVIUM NEURO ?


Na ovom mestu ćete sresti eksperta za poremećaje pokreta prof Ilića, koji ima iskustvo duže od 30 godina u dijagnostici i lečenju ovih problema.

Zajedno sa timom, ovde ćete pronaći neophodno iskustvo i fokus, neophodne za uspešno i brzo postavljanje dijagnoze u najranijim fazama bolesti.

Lečenje je uspešno ukoliko se pacijent usmerava na složene i višestrane mogućnosti lečenja, u kojima su pored lekova od posebnog značaja i psihološka podrška, režim fizičkih aktivnosti i ishrane. 

Pro-aktivno lečenje presudno je za dugoročni uspeh održavajući pacijenta u stanju najbolje funkcionalnosti. 

Lečenje koje se sprovodi tek nakon što se stanje pacijenta pogorša (tzv. re-aktivno lečenje) vodi ka većem broju komplikacija i niskim stepenom funkcionalih sposobnosti.

Više informacija o neurološkom pregledu pročitajte OVDE

Za informacije o cenama naših pregleda posetite stranicu Cenovnik.

Za sva dodatna pitanja i u vezi pregleda budite slobodni da nas kontaktirate +381 69 68 66 03.

Ukoliko želite da zakažete pregled, možete to učiniti putem telefona +381 69 68 66 03 ili e-maila office@neuro.rs.Zakažite pregled