Prim. dr Dragana R. Momčilović-Kostadinović


dragana.momcilovic@neuro.rs


 • 1989.  diplomirala na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu stekla stručni naziv doktor medicine

 • 1993. - zvanje specijaliste neurologa

 • 1995. - akademsko zvanje magistra medicinskih nauka na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu

 • 2008. - akademsko zvanje doktora medicinskih nauka na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu

 • 2010. - naučno zvanje naučni saradnik  na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

 • 2017. - stručno priznanje i najviše kliničko zvanje - primarijus.

 • 2019 .- izabrana za samostalnog člana Naučnog panela za dečiju neurologiju Evopske akademije nauka ( Scientific Panel Individual Member of European Academy of Neurology)


Učesnik brojnih domaćih i internacionalnih naučno istraživačkih projekata i stručnih manifestacija (kongresa, simpozijuma, sekcija) 


Učesnik je brojnih domaćih i međunarodnih edukativnih seminara i kurseva i dobitnik odgovarajućih sertifikata domaćeg i međunarodnog značaja. Autor i koautor, preko 100 radova u domaćim i međunarodnim stručnim časopisima 


Autor je monografije pod naslovom: ”Distonije detinjstva i adolescentnog doba”.


Članstva: Srpsko lekarsko društva - član Sekcije za dečiju neurologiju i psihijatriju, Lekarska komora Srbije, Društvo neurologa Srbije, Udruženja kliničkih neurofiziologa Srbije , Udruženja za medicinsko pravo Srbije, Udruženje za medicinu sporta Srbije, Evropska neurološka akademija (European academy of neurology - EAN), i član Američkog udruženja za nevoljne pokrete ( Movement Disoder Society-MDS).


Posebna interesovanja:


 • dečije epilepsije  sa EEGom kod dece svih uzrasta (0-18godina),

 • neurodegenerativne bolesti i nevoljni pokreti kod dece,

 • multipla skleroza i druge demijelinacione bolesti, 

 • cerebralna paraliza, 

 • glavobolje ,

 • neurorehabilitacija i aplikacija botulinskog toksina u lečenju spasticiteta i nevoljnih pokreta kod dece.Više informacija o neurološkom pregledu pročitajte OVDE

Za informacije o cenama naših pregleda posetite stranicu Cenovnik.

Za sva dodatna pitanja i u vezi pregleda budite slobodni da nas kontaktirate +381 69 68 66 03.

Ukoliko želite da zakažete pregled, možete to učiniti putem telefona +381 69 68 66 03 ili e-maila office@neuro.rs.Zakažite pregled